SSKA Shitoryu Shukokai Karatedo Association

Shito-Ryu
Association

About SSKA

Awaiting Bio.